About us

1-9454 (1)_3Our breeding is registered as a corporation by the Swedish Tax Agency. Furthermore, we have permission from the County Administrative Board in Skåne County (Länsstyrelsen i Skåne län) to professional breed horses and professional keep, breed and sell dogs.

We are members of the Swedish Kennel Club (SKC is a member of FCI) and the Swedish Chihuahua Circle. Our breeding has been approved unannounced visits by the Swedish Kennel Clubs Kennel Consultants.

The name ELiTH is an abbreviation of our names, Emma and Lisa Thim. We are two sisters who have grown up on a farm in the village of Trolle-Ljungby (about 20 km east of Kristianstad).

 

 

Horses and dogs have always been a big part of our lives – horses as a result of our grandfather Karl-Anders Olsson, who is a successful breeder of horses, and dogs through our parents shepherd dogs, and later our own dogs. Our first ”own” dogs were Jack Russell terriers. Nowadays, we are focusing on German shepherds, Malinois and Chihuahuas.

Both, we are now federal employees, but our professional specializations, however, are quite different. Emma has a MBA and currently works at the County Administrative Board in Skåne County (Länsstyrelsen i Skåne). Lisa works as a police officer with her Malinois in external service in northeast Skåne.

At our spare time, we mainly work with our horses and dogs – everything from riding our horses to train tracks and obedience with our larger dogs at the local German Shepherd club in Hässleholm. And of course – we very very often go to dog shows with the Chihuahuas!

Emma is a former member of the breeding committee in the Swedish Chihuahua Club (ChihuahuaCirkeln) and she is also a former board member of the this club. 

All info about our horses and their history can be found in the horse section.

 

Our dogs eat dog food from Royal Canin:

We are sponsered by:

redog_logo_me_utanram (2)

We are members of:

logofci logoskklogocclogoasvh


1800223_10202086558885160_6456417230317509589_n - kopia

Vi innehar registreringsbevis och F-skattebevis från Skatteverket för vår uppfödning. Vidare har vi tillstånd från Länsstyrelsen i Skåne län att enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) yrkesmässigt föda upp hästar samt yrkesmässigt hålla, föda upp och sälja hund.

Vi är medlemmar i Svenska Kennelklubben (därmed även FCI) och ChihuahuaCirkeln. Vår verksamhet har genomgått godkända oaviserade besök från Svenska Kennelklubbens kennelkonsulenter.

Namnet ELiTH är en förkortning av våra namn; Emma och Lisa Thim. Vi är två systrar som är uppväxta på ett lantbruk i byn Trolle-Ljungby (ca 2 mil öster om Kristianstad).

 

 

Hästar och hundar har alltid varit en stor del av våra liv – hästar till följd av att vår morfar Karl-Anders Olsson under flera decennier har bedrivet en framgångsrik hästuppfödning och hundar via våra föräldrars vallhundar och senare våra egna hundar. Våra första ”egna” hundar var av rasen Jack Russell-terrier. Numera har vi enbart hundar av raserna schäfer, malinois och chihuahua.

Båda är vi idag statligt anställda, men våra yrkesinriktningar är dock helt olika. Emma är civilekonom och arbetar hos Länsstyrelsen i Skåne län. Lisa är polis och arbetar som polishundförare i yttre tjänst i nordöstra Skåne.

På vår fritid är det framför allt arbetet med hästarna och hundarna som är i fokus – allt ifrån att rida våra hästar till att träna spår och lydnad med de större hundarna hos Sk Hässle. Och naturligtvis – vi är ofta ute på hundutställning, både i Sverige och utomlands, med våra chihuahuor!

Emma ingick tidigare i ChihuahuaCirkelns avelskommitté och var tidigare även styrelseledamot i ChihuahuaCirkeln.

All information om våra hästar och deras historia hittar ni under fliken Horses.

 

Våra hundar äter hundfoder från Royal Canin:

Vi är sponsrade av:

redog_logo_me_utanram (2)

Vi är medlemmar i:

logofci logoskklogocclogoasvh

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.