Horses

2st Elit-ston bekräftade av SWB!

Starka känslor när posten öppnades idag…

Inte varje dag det ligger 2st Elit-rosetter i lådan från SWB. Dels för vårt egenuppfödda 12-åriga avelssto Carisma (e. Cardento – Irco Mena) men även ett elit postumt till vår morfars Elmia-etta Maradonna (e. Maraton – Brilliant).

Så gärna vi hade velat berätta detta för vår morfar, han som liksom vi andra värdesatte detta högt.