Available as stud?


If you´re interested in one of our males as stud, don´t hesitate to contact us. Not all of our males are available as public studs and some of them are only available for females living outside Sweden. The males we have available are only available to serious FCI breeders.

We want to make clear that we don´t leave any definite decisions too long before the planned matings. Anything can happen and the male could for example be outside Sweden at the moment, so we always recommend to have a back up plan.

For more info regarding a certain male, please contact us.


Om du är intresserad av att använda någon av våra hanar, så tveka inte att kontakta oss. Inte alla av våra hanar är tillgängliga för utomstående tikar och några är endast tillgängliga utanför Sverige. De hanar vi har tillgängliga lånas endast ut till seriösa uppfödare, anslutna till FCI.

Vi vill klargöra att vi aldrig lämnar några definitiva besked alltför lång tid före planerade parningar. Allt kan hända och hanen kan exempelvis vara utanför landet vid parningstillfället, så vi rekommenderar alltid att ni har en back up-plan.

Är du intresserad av mer info om någon av våra hanar, så kontakta oss gärna.