Horses

Välkommen Henery Hawk ELiTH!

Så kan vi äntligen också välkomna Carismas föl, 14 dagar efter utsatt tid. Ett vackert och högställt hingstföl e. Conthargos – Cardento – Irco Mena.