Horses

Årets första dräktighet konstaterad!

Så var årets första dräktighet konstaterad. Om allt går fortsatt bra anländer det ett föl i månadsskiftet april/maj nästa år e. Karmel vd Watering och Code Irene ELiTH (f-14 e. Armani Code – Irco Mena).