Dogs,  For sale,  Puppies

Våra åtgärder med anledning av Covid-19

Vi följer Svenska Kennelklubbens rekommendationer avseende våra valpars socialisering och överlämnande vid leverans.

Därmed gör vi under denna tid undantag från våra ordinarie rutiner, såsom att vi i dagsläget inte lämnar med en filt och leksak samt att vi sköter all leverans utomhus.

Vidare önskar vi att endast friska personer kommer vid själva leveransen och helst så få som möjligt.

Mer info om rekommendationerna hittar ni här.